Bộ điều khiển RX-CK-B

Thông số kỹ thuật:

Ambient temperature -100C ~ 650C;

Relative humidity ≤ 95% RH

Medium strength ≥ AC2000V

Insulation performance ≥ 100 megohm

Working power DC220V, AC220V