Mô đun truyền thông Siemens
6GK5106-1BB00-2AA3
6GK7243-1EX01-0XE0
6GK7342-5DA02-0XE0
6GK7342-5DF00-0XE0
6GK7343-1CX10-0XE0
6GK7343-1EX10-0XE0
6GK7343-1EX11-0XE0
6GK7343-1EX20-0XE0
6GK7343-1EX21-0XE0
6GK7343-1EX30-0XE0
6GK7343-1GX20-0XE0
6GK7343-1GX21-0XE0
6GK7343-1HX00-0XE0
6GK7443-1EX11-0XE0
6GK7443-1EX20-0XE0
6GK7443-1EX20-0XE0
6GK7443-1EX30-0XE0
6GK7443-1GX20-0XE0
6GK7443-1GX30-0XE0
6GK7443-5DA03-0XE0
6GK7443-5DX03-0XE0
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
6GK7443-5FX00-0XE0
6GT2001-0AA00
6GT2002-0ED00
6GT2002-0JD00
6GT2801-2AB10
6GT2801-3AB10