Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98

Nút bấm Start/Stop Telemecanique ZB2-BE101C ( loại NO)
Nút bấm Start/Stop Telemecanique ZB2-BE102C ( loại NC)
Nút ấn có đèn báo hiệu Model: A22-10 Màu đỏ
Nút ấn có đèn báo hiệu Model: A22-10 Màu xanh
Nút bấm màu đỏ LAY50
Nút bấm màu xanh LAY50
Nút bấm ( xanh + đỏ) LA38-11/301 380V 10A
Nút bấm đen LA39B2-11/K
Nút bấm xanh LA39B2-11g
Nút bấm đỏ LA39B2-11r
Nút bấm trắng LA39B2-11W
Đèn tín hiệu AD16-22D( R) AC 230V
Đèn báo xanh XB7EV03BP
Đèn báo đỏ XB7EV04BP
Đèn tín hiệu màu xanh TAYEE AD17KA-22
Đèn tín hiệu màu đỏ TAYEE AD17KA-22
Công tắc 3 vị trí 2 NO tự giữ YW1S-3E20
Công tắc lựa chọn chế độ LW39A-16TT2424/6
Công tắc lựa chọn chế độ LW39A-16B202/2
Công tắc lựa chọn chế độ LW38A-164C
Công tắc lựa chọn chế độ ZB2-BE102C
Công tắc lựa chọn chế độ LA 167-D8
Bộ hẹn giờ tắt mở thiết bị điện KM-SW01
Switch ( Sinpac) 472102511UB1 – CV 25A  DUTY S0645
Biến dòng GB 1208-97; 600V; 50-60Hz; 20/5A
Đồng hồ Ampe GB/T7676-98 (0-20A)
Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98 ( 0-30MW)
Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98 ( 0-25MW)
Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98 ( 0-20MW)
Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98 ( 0-15MW)
Đồng hồ công suất D72-GB/T7676-98 ( 0-10MW)
Đồng hồ điện áp ( Gián tiếp) D72-GB7676-98
Đồng hồ dòng điện ( Gián tiếp) D72-A; GB7676-98
Tay điều khiển cầu trục ( 9 nút) XAC-A8913
Tay điều khiển cầu trục ( 7 nút) XAC-A6713
Tay thao tác cần trục ( 8 nút) XAC-A291562