Nhà phân phối Lika

Encoder I41-P-500MNF26PL2/S143

nhà phân phối lika | đại lý phân phối lika | đại lý encoder lika

I58H1024ZCZ46R LIKA I58-H-1024ZCZ46R – Encoder diam. 58 mm, 1024 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58H2048ZCU46RL2 LIKA I58-H-2048ZCU46RL2 – Encoder diam. 58 mm, 2048 PPR, AB0 /AB0, cavo radiale 2 m

I58H2048ZCZ46 LIKA I58-H-2048ZCZ46 – Encoder diam. 58 mm, 2048 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli

I58H2048ZCZ46R LIKA I58-H-2048ZCZ46R – Encoder diam. 58 mm, 2048 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58H2500ZCU46RL2 LIKA I58-H-2500ZCU46RL2 – Encoder diam. 58 mm, 2500 PPR, AB0 /AB0, cavo radiale 2 m

I58H2500ZCZ46 LIKA I58-H-2500ZCZ46 – Encoder diam. 58 mm, 2500 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli

I58H2500ZCZ46R LIKA I58-H-2500ZCZ46R – Encoder diam. 58 mm, 2500 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58H500ZCU46RL2 LIKA I58-H-500ZCU46RL2 – Encoder diam. 58 mm, 500 PPR, AB0 /AB0, cavo radiale 2 m

I58H500ZCZ46 LIKA I58-H-500ZCZ46 – Encoder diam. 58 mm, 500 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli

I58H500ZCZ46R LIKA I58-H-500ZCZ46R – Encoder diam. 58 mm, 500 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58L10000ZCZ16RS506 LIKA I58-L-10000ZCZ16R/S506

I58L2048ZCU16S481 LIKA I58-L-2048ZCU16/S481

I58P1000BNF26L3 LIKA I58-P-1000 BNF26L3

I58Y360ZNC28R LIKA I58-Y-360ZNC28R

I58Y500BNF26RL02S63 LIKA I58-Y-500BNF26RL0,2/S638

I58SH1000ZCZ410R LIKA I58S-H-1000ZCZ410R – Encoder diam. 58 mm, 1000 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58SH1024ZCU410PL2 LIKA I58S-H-1024ZCU410PL2 Encoder

I58SH1024ZCZ410R LIKA I58S-H-1024ZCZ410R – Encoder diam. 58 mm, 1024 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58SH10ZCU410R LIKA I58S-H-10ZCU410R

I58SH1500ZCU410RQL4 LIKA I58S-H-1500ZCU410RQL4/S545; Weight: 300 g – Or: IT – Hs code: 90318098

I58SH2048ZCZ410R LIKA I58S-H-2048ZCZ410R – Encoder diam. 58 mm, 2048 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58SH2500ZCZ410R LIKA I58S-H-2500ZCZ410R – Encoder diam. 58 mm, 2500 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58SH3600ZCZ410R LIKA I58S-H-3600ZCZ410R

I58SH3600ZCZ48R LIKA I58S-H-3600ZCZ48R – encoder increm. bidirezionale e impulso di zero A/B/Z push-pull 24VDC 3600 impulsi/giro albero Ø8mm

I58SH5002CZ410R LIKA I58S-H-500-2CZ410R encoder 500 imp.alim.5-30V usc.connett.radial