Dây curoa Sanwu K-15

đại lý Sanwu K-15 | nhà phân phối Sanwu K-15 | dây curoan K-15 | đại lý sanwu | nhà phân phối sanwu

Thông số kỹ thuật Sanwu K-15

quy cách A B C D E
a (mm)≈ 13 17 22 32 40
b (mm)≈ 8 11 14 20 25
 phạm vi sản xuất. 15”~600”

(380~15240mm)

20”~600”

(508~15240mm)

38”~600”

(965~15240mm)

92”~600”

(2335~15240mm)

100”~600”

(2540~15240mm)