Sản xuất túi xốp Pe foam

Ontida là nhà máy sản xuất màng xốp pe foam. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm màng xốp định hình theo yêu cầu. Các sản phẩm màng xốp pe foam: cuộn xốp foam, túi xốp pe foam, tấm xốp pe foam, xốp pe foam cách nhiệt, xốp pe foam tĩnh điện ….

Ontida sản xuất các sản phẩm màng xốp pe foam theo yêu cầu.

màng xốp hơi bong bóng

màng xốp pe foam

túi xốp hơi cách nhiệt

màng xốp hơi bong bóng khí

xốp bong bóng khí gói hàng

bọc chống sốc mua ở đâu

màng xốp hơi cát tường

màng xốp cách nhiệt