Home Tags Đại lý phân phối biến tần LS

Tag: Đại lý phân phối biến tần LS

Đại lý phân phối biến tần LS

  Đại lý phân phối biến tần LS   SV037DBH-4 SV075DBH-4 SV037DBH-2 SV037DBU-4 SV075DBU-4 SV055iV5-4DB SV075iV5-4DB SV110iV5-4DB SV150iV5-4DB SV185iV5-4DB SV220iV5-4DB SV300iV5-4DB SV370iV5-4DB G6Q-TR2B G6Q-TR4A G6Q-TR4B G6Q-SS1A G6F-AD2A G6F-DA2V G6F-DA21 G6F-HSCA G6F-HD1A G6F-HO1A G6F-POPA G6F-PP1D G6F-PP2D G6F-PP3D G6F-PP10 G6F-PP20 G6F-PP30 G6F-TC2A G6L-CUEB G6L-CUEC G6L-PUEA G6L-PUEB G6L-AUEA G6L-DUEA G6L-EUTB G6L-EUFB G6L-EUTC G6L-EUFC G6L-ERTC G6L-ERFC G6L-FUEA G6L-RBEA GM6-DMMA K4P-15AS

Biến tần LS SV008iG5A-40.75KW

  Biến tần LS  SV008iG5A-40.75KW SV001IE5-1C  0.1KW (220V/  0~220V) SV002IE5-1C  0.2KW (220V  0~220V) SV004IE5-1C  0.4KW (220V  0~220V) SV004iG5-1 0.37KW(220V0~220V) SV008iG5-1 0.75KW(220V0~220V) SV015iG5-1 1.5KW(220V0~220V) SV004iG5-4 0.37KW(380V0~380V) SV008iG5-4 0.75KW(380V0~380V) SV015iG5-4 1.5KW(380V0~380V) SV022iG5-4 2.2KW(380V0~380V) SV037iG5-4 3.7KW(380V0~380V) SV040iG5-4 4.0KW(380V0~380V) SV004iG5-2 0.37KW(220V0~220V) SV008iG5-2 0.75KW(220V0~220V) SV015iG5-2...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Quạt hút gió T35-11-4.5

Đại lý phân phối Intorq

BELIMO P6065W800EV-BAC

Honeywell DC1040CT-101000-E

HOT NEWS