EFB-1400

Rơ le báo mức EFB-1400

Thông số kỹ thuật công tắc mức Finetek EFB-1400

– Tiếp điểm từ kiểu SPST NO (INO)
– Thông số tiếp điểm: 1A/30W/200Vdc/240Vac
– Dây tín hiệu 2 lõi (màu đỏ: COM, trăng: NO), chiều dài cáp tín hiệu: 2m
– Cấp bảo vệ: IP67
– Dải nhiệt độ làm việc: (-20÷140)°C
– Vỏ băng vật liệu PP
đại lý EFB-1400 | nhà phân phối EFB-1400
đại lý Finetek | nhà phân phối Finetek | Finetek việt nam

Công tắc mức EFB-1410 đại lý EFB-1410
Công tắc mức EFB-1450 đại lý EFB-1450
Công tắc mức EFB-1400 đại lý EFB-1400
Công tắc mức EFB-1220 đại lý EFB-1220
Công tắc mức EFB-1230 đại lý EFB-1230
Công tắc mức EFB-1420 đại lý EFB-1420
Công tắc mức EFB-1250 đại lý EFB-1250
Công tắc mức EFB-1300 đại lý EFB-1300
Công tắc mức EFB-1220-3 đại lý EFB-1220-3
Công tắc mức EFB-1230-3 đại lý EFB-1230-3
Công tắc mức EFB1300 đại lý EFB1300
Công tắc mức EFB-2500 đại lý EFB-2500
Công tắc mức EFB-2510 đại lý EFB-2510
Công tắc mức EFB-2540 đại lý EFB-2540
Công tắc mức EFB-2520 đại lý EFB-2520
Công tắc mức EFB-2560 đại lý EFB-2560
Công tắc mức EFB-2580 đại lý EFB-2580
Công tắc mức EFB-2600 đại lý EFB-2600
Công tắc mức EFB-2620 đại lý EFB-2620
Công tắc mức EFB-2630 đại lý EFB-2630
Công tắc mức EFB-2591 đại lý EFB-2591
Công tắc mức EFB-2592 đại lý EFB-2592
Công tắc mức EFB-2641 đại lý EFB-2641
Công tắc mức EFB-2710 đại lý EFB-2710
Công tắc mức EFB-0700 đại lý EFB-0700
Công tắc mức EFB-0750 đại lý EFB-0750
Công tắc mức EFB-0740 đại lý EFB-0740