Home Tags 284D-SHD6P0D-25-CR

Tag: 284D-SHD6P0D-25-CR

Đại lý Allen bradley 284D-SHB2P3Z-10-CR

Đại lý Allen bradley 284D-SHB2P3Z-10-CR Input Voltage 3-Phase kW Rating 3-Phase Hp Rating Output Current 24V DC Control Voltage 120V AC Control Voltage 240V AC Control Voltage Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase 0.4 0.5 2.3 284D-SHB2P3Z-10-CR 284D-SHB2P3D-10-CR 284D-SHB2P3B-10-CR 0.75 1 4.5 284D-SHB4P5Z-10-CR 284D-SHB4P5D-10-CR 284D-SHB4P5B-10-CR 1.5 2 7.6 284D-SHB7P6Z-25-CR 284D-SHB7P6D-25-CR 284D-SHB7P6B-25-CR 380…480V, 50/60...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Aptomat ABB Việt Nam

Bộ điều khiển allen bradley

Xy lanh khí CY3R20-800

HOT NEWS