Home Tags 284D-FHD2P3D-10-RR

Tag: 284D-FHD2P3D-10-RR

Allen Bradley 284D-FHB2P3Z-10-RR

Allen Bradley 284D-FHB2P3Z-10-RR Input Voltage 3-Phase kW Rating 3-Phase Hp Rating Output Current 24V DC Control Voltage 120V AC Control Voltage 240V AC Control Voltage Cat. No. Cat. No. Cat. No. 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase 0.4 0.5 2.3 284D-FHB2P3Z-10-RR 284D-FHB2P3D-10-RR 284D-FHB2P3B-10-RR 0.75 1 4.5 284D-FHB4P5Z-10-RR 284D-FHB4P5D-10-RR 284D-FHB4P5B-10-RR 1.5 2 7.6 284D-FHB7P6Z-25-RR 284D-FHB7P6D-25-RR 284D-FHB7P6B-25-RR 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase 0.4 0.5 1.4 284D-FHD1P4Z-10-RR 284D-FHD1P4D-10-RR 284D-FHD1P4B-10-RR 0.75 1 2.3 284D-FHD2P3Z-10-RR 284D-FHD2P3D-10-RR 284D-FHD2P3B-10-RR 1.5 2 4 284D-FHD4P0Z-10-RR 284D-FHD4P0D-10-RR 284D-FHD4P0B-10-RR 2.2 3 6 284D-FHD6P0Z-25-RR 284D-FHD6P0D-25-RR 284D-FHD6P0B-25-RR 3 5 7.6 284D-FHD7P6Z-25-RR 284D-FHD7P6D-25-RR 284D-FHD7P6B-25-RR
- Advertisement -

MOST POPULAR

Yokogawa EJA430A-EAS4A-92DA

Đo mức silo FTTEE300

Van điện từ SMC SY3140-5LOZ

Đại lý phân phối Ferraz Shawmut

HOT NEWS