Home Tags 1769-L18ER-BB1B

Tag: 1769-L18ER-BB1B

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B Đặc tính 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B Bộ nhớ 384 kB 512 kB 512 kB Thẻ nhớ mở rộng 1 GB (standard) 2 GB (optional) Các cổng giao tiếp DualPort Ethernet DLR, USB Embedded I/O • 16 DC inputs •...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Van GRLA3/8-QS-6-RS-B

Cầu chì FR14GC69V4T

Bơm chân không KNF N86KTE

HOT NEWS