SZL-WLB-B-LE

Công tắc hành trình SZL-WLB-B-LE

Thông số kỹ thuật Honeywell SZL

đại lý SZL-WLB-B-LE | nhà phân phối SZL-WLB-B-LE

Nhà chế tạo: Honeywell
Danh mục sản phẩm: Limit Switches
chiếu sáng: Non-Illuminated
Loại đèn:
Mâu liên hệ: SPDT
thiết bị truyền động: Lever
Đánh giá hiện tại: 5:00 SA
Đánh giá điện áp AC: 250 VAC
Lực lượng điều hành: 9.8 N
Phong cách chấm dứt: Screw
Đánh giá IP: IP67
Kiểu thiết bị truyền động: Lever
Thương hiệu Honeywell
Loại sản phẩm Limit Switches
Loạt SZL-WL
Tiểu thể loại: Switches

Công tắc hành trình SZL-WL-A
Công tắc hành trình SZL-WL-F
Công tắc hành trình SZL-WL-K
Công tắc hành trình SZL-WL-E
Công tắc hành trình SZL-WL-B
Công tắc hành trình SZL-WL-D
Công tắc hành trình SZL-WL-P
Công tắc hành trình SZL-WL-C