Nhà phân phối Koyo

Nhà phân phối Koyo

Ontida nhà phân phối các sản phẩm Koyo tại Việt Nam:

  • Bộ lập trình PLC Koyo
  • Màn hình HMI Koyo
  • Encoder Koyo
  • Bộ đếm, bộ cài đặt thời gian Koyo
  • Cảm biến Koyo
  • Bộ nguồn Koyo

đại lý phân phối koyo

Mã hiệu Thông số kỹ thuật
Encoder TRD-N30-RZWD Incremental, Medium Duty, 30 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J50-RZ Incremental, Medium Duty, 50 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N60-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 60 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J100-RZ Incremental, Medium Duty, 100 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J100-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 100 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N100-RZ Incremental, Medium Duty, 100 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N100-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 100 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N100-RZW-3M Incremental, Medium Duty, 100 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 3 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N200-RZW-4M Incremental, Medium Duty, 200 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 4 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J300-RZ Incremental, Medium Duty, 300 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N300-RZW-2M Incremental, Medium Duty, 300 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J360-RZ Incremental, Medium Duty, 360 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J360-RZW Incremental, Medium Duty, 360 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N360-RZL Incremental, Medium Duty, 360 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N360-RZWL Incremental, Medium Duty, 360 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N400-RZWD Incremental, Medium Duty, 400 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N480-RZWD Incremental, Medium Duty, 480 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J500-RZL Incremental, Medium Duty, 500 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N500-RZ Incremental, Medium Duty, 500 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J600-RZ Incremental, Medium Duty, 600 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J600-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 600 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J1000-RZ Incremental, Medium Duty, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J1000-RZW Incremental, Medium Duty, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N1000-RZ Incremental, Medium Duty, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N1000-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N1000-RZB Incremental, Medium Duty, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N1024-RZ Incremental, Medium Duty, 1024 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N2000-RZ Incremental, Medium Duty, 2000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N2500-RZ-1M Incremental, Medium Duty, 2500 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N3600-RZWD Incremental, Medium Duty, 3600 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N5000-RZWD Incremental, Medium Duty, 5000 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-S Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-SC Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), Standard Connector, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-SCW Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), Standard Connector, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-SS Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-SW Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-J10-SWS Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N10-RZ Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N10-RZL Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-N10-RZW Incremental, Medium Duty, 10 Pulses per Revolution, 8mm Solid Shaft, 50mm Diameter Body, 5-30VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP65 (Waterjet Proof), 0.5 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included