L12BB452OG00040

Van điện từ L12BB452OG00040

Tiếp điểm phụ khởi động từ LA1DN22
Tiếp điểm phụ khởi động từ LADN11
Khởi động từ 12A LC1D12MD
Khởi động từ 18A LC1D18MD
Đồng hồ đo dòng điện CL(PZ)96-AI3
Bộ giám sát nhiệt độ và độ ẩm WHD48-11
Bộ giám sát nhiệt độ và độ ẩm WHD96-11
Đồng hồ dòng điện 6L2-A100/1
Công tắc hành trình 802B PSARBSX
Công tắc xoay PR12 46859 E Q64MNAP
Rơ le nhiệt JRS2632F
Rơ le thời gian 88826103
Rơ le thời gian H3CA-A
Bộ rơ le CT3-E30/H UC90- 265V + Relay C3-A30/DC220V + Socket S3-B
Đồng hồ đo lường đa năng MFM384-C-CE
Công tắc xoay 6 vị trí LW39-16B-YH5/4
Công tắc xoay 3 vị trí ASW3340
Đèn hiệu màu xanh 24VAC/DC AL6M-P4G
Biến trở WXD7-33 (WX5-11)/ 560R
Điện cực 621-605-948 Leco
Bộ chuyển đổi nhiệt độ K885T 112 103 170/3.0 HNL
Bộ chuyển đổi tốc độ RAS Kingyu
Bộ chuyển đổi tốc độ D421.52U1M BRAUN
Bộ điều khiển SXC-X8A5-16 XIECHANG
Bộ điều khiển DMK-4CSA-6
Cuộn cảm BM-XMD-3 (S) +5V GND DO CLK CS
Mô đun van điện GDTek 01-10B
Mô đun van điện SAIC 11F 1400 MAIN PCB
Mô đun van điện GDTek 02-01X
Mô đun van điện AI/MI Actuator’s Torque Actuator type 14AI
Súng bắn khí (silo tro) DCF-Z-40S XIECHANG
Súng bắn khí DMF-Z-25 Hawks
Súng bắn khí (phân ly than) DCF-Y-76S XIECHANG
Tấm đệm van điện từ 239-311
Van điện từ L12BB452OG00040
Van điện từ L12BA452OG00040
Van điện từ L23BB652OG00040
Rơ le trung gian 24VDC C12-A21X/DC24V
Rơ le trung gian 220VDC C4-A40/DC220V
Rơ le trung gian 220VDC C5-A30/DC220V
Van điện từ 8210G002Q ASCO
Van điện từ SCG553A017MS ASCO
Van điện từ SCG531C002MS ASCO
Van điện từ 2341NAKBJNM0 PARKER
Van điện từ 8316G066 ASCO
Van điện từ VCA41-4GB-5-04-Q SMC
Van điện từ 4V42015B 24VDC Airtac
Van điện từ 4M31008A 220~240VAC Airtac
Van điện từ 131M15-8993-488980 24VDC PARKER
Van điện từ A14LX3 220~240VAC PARKER
Van điện từ NF8327B002 220~240VAC ASCO
Van điện từ SCG551A001MS~240VAC ASCO
Van điện từ HT8316G074 220~240VAC ASCO
Van điện từ DG4V 5 2C M U ED6 20 220~240VAC Vicker
Van điện từ ZS-35BF 220~240VAC Sanlixin
Van điện từ 8320G186 220~240VAC ASCO
Van điện từ 8320G174 220~240VAC ASCO
Van điện từ SCG551A002MS Điện áp 220~240VAC ASCO
Van điện từ WDKE-1631/2 24VDC VTOZ
Van điện từ DSG-03-2B2B-DL-D24 24VDC Weifn
Bộ lọc khí điều khiển P22BG03G
Bộ lọc khí điều khiển AC20-N02CG-C-A SMC
Bộ lọc khí điều khiển AC20-N02CG-Z-A SMC
Cảm biến đo nhiệt độ QAE2164.010 Siemens
Cảm biến tiệm cận AL-21R ALIF
Cảm biến tiệm cận IG0006 IFM
Cảm biến tiệm cận AL-19R
Cảm biến tiệm cận E2G-M30KS10-WS-C1 Omron
Cảm biến tiệm cận E2E-X10T1 Omron
Cam tác động Sử dụng cho các van điện ON/OFF Shanghai Yi; Bao gồm: Mặt nắp điều khiển; công tắc Local/Remote; Open/Close; 3 công tắc tác động và dây dẫn, giắc cắm