Nhà phân phối UE

Chúng tôi nhà phân phối các sản phẩm UE thị trường Việt Nam, quý khách có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.

  • UE Pressure
  • UE Temperature
  • UE Differential Pressure
  • UE Gas
  • UE RTDs
  • UE Thermocouples
  • UE Wireless Gateway
  • đại lý UE | nhà phân phối UE | công tắc áp suất UE
Công tắc áp suất H100-705 1/4″NPT Brass Pressure Connection, Buna-N Diaphragm; 30 to 1000 psi Adjustable Set Point Range; 3 to 20 psi Fixed Deadband; 1500 psi Over Range Pressure; 2500 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-706 1/4″NPT Brass Pressure Connection, Buna-N Diaphragm; 100 to 1700 psi Adjustable Set Point Range; 10 to 30 psi Fixed Deadband; 2000 psi Over Range Pressure; 2500 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-194 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; Welded 316SS Diaphragm; Large 0.72″ Orifice for Clean-Out Purposes; 80 to 1700 psi Adjustable Set Point Range; 5 to 150 psi Fixed Dead Band; 2000 psi Over Range Pressure; 2500 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-494 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; Welded 316SS Diaphragm; 0.06″ Orifice; 80 to 1700 psi Adjustable Set Point Range; 5 to 150 psi Fixed Dead Band; 2000 psi Over Range Pressure; 2500 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-610 1/4″NPT Stainless Steel Pressure Connection; 303SS Piston; Buna-N O-ring; 75 to 1000 psi Adjustable Set Point Range; 30 to 150 psi Fixed Dead Band; 6,000 psi Over Range Pressure; 10,000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-612 1/4″NPT Stainless Steel Pressure Connection; 303SS Piston; Buna-N O-ring; 125 to 3000 psi Adjustable Set Point Range; 40 to 250 psi Fixed Dead Band; 6,000 psi Over Range Pressure; 10,000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-616 1/4″NPT Stainless Steel Pressure Connection; 303SS Piston; Buna-N O-ring; 700 to 5000 psi Adjustable Set Point Range; 40 to 375 psi Fixed Dead Band; 6,000 psi Over Range Pressure; 10,000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-188 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; 316L Diaphragm; Viton O-Ring; Large 0.72″ Orifice for Clean-Out Purposes; 50 to 1000 psi Adjustable Set Point Range; 25 to 125 psi Fixed Dead Band; 2000 psi Over Range Pressure; 7000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-189 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; 316L Diaphragm; Viton O-Ring; Large 0.72″ Orifice for Clean-Out Purposes; 250 to 3500 psi Adjustable Set Point Range; 50 to 300 psi Fixed Dead Band; 4000 psi Over Range Pressure; 7000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-488 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; 316L Diaphragm; Viton O-Ring; 0.06″ Orifice; 50 to 1000 psi Adjustable Set Point Range; 25 to 125 psi Fixed Dead Band; 2000 psi Over Range Pressure; 7000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-489 1/2″NPT 316SS Pressure Connection; 316L Diaphragm; Viton O-Ring; 0.06″ Orifice; 250 to 3500 psi Adjustable Set Point Range; 50 to 300 psi Fixed Dead Band; 4000 psi Over Range Pressure; 7000 psi Proof Pressure
Công tắc áp suất H100-680 1/4″NPT Stainless Steel Pressure Connection; 316SS Bellows; 100 to 1700 psi Adjustable Set Point Range; 9 to 40 psi Fixed Dead Band; 1700 psi Over Range Pressure; 2500 psi Proof Pressure