Quạt hút gió T35-11-4.5

Quạt hút gió T35-11-4.5

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục T35-11-4.5:
Diameter:450mm
Air flow rate:3126~6350M3/H
Pressure:95~140PA
Power:0.18~0.55KW
Frequency: 50/60HZ
T35-11-NO2.8
T35-11-NO3.15
T35-11-NO3.55
T35-11-NO4
T35-11-NO4.5
T35-11-NO5
T35-11-NO5.6
T35-11-NO6
T35-11-NO6.3
T35-11-NO7.1
T35-11-NO8
T35-11-NO9
T35-11-NO10
T35-11-NO11.2