Đại lý phân phối Ferraz Shawmut

Đại lý phân phối Ferraz Shawmut
Cầu chì FR14GR69V10T, Cầu chì FR14GC69V16T, Cầu chì K1017184J
C220917J : FR22GC69V100T, C081468J : FR22UA69V8T

D081469J : FR22UA69V10T, E081470J : FR22UA69V12T

F081471J : FR22UA69V16T, G081472J : FR22UA69V20T

T095260J : FR22UA69V25T, V095261J : FR22UA69V32T

W095262J : FR22UA69V40T, X095263J : FR22UA69V50T

Y095264J : FR22UA69V63T, Z095265J : FR22UA69V80T

N098222J : FR22UA60V100T, A220708J : FR22UD60V125T

B220709J : FR22UD60V135T, K093113J : FR22UD69V10

L093114J : FR22UD69V20, B093956J : FR22UD69V25

Z094828J : FR22UD69V32, S094822J : FR22UD69V40

W094779J : FR22UD69V50, T094823J : FR22UD69V63

Y094827J : FR22UD69V100, F232719J : FR22GC69V12

G232720J : FR22GC69V16, C220940J : FR22GC69V20

B220916J : FR22GC69V25, A220915J : FR22GC69V32

Z220914J : FR22GC69V40, Y220913J : FR22GC69V50

X220912J : FR22GC69V63, Y220821J : FR22GC69V80

W220911J : FR22GC69V100, J081060J : FR22UA69V8

K081061J : FR22UA69V10, L081062J : FR22UA69V12

G081081J : FR22UA69V16, T081391J : FR22UA69V20

C095245J : FR22UA69V25, D095246J : FR22UA69V32

E095247J : FR22UA69V40, F095248J : FR22UA69V50

G095249J : FR22UA69V63, H095250J : FR22UA69V80

N078051J : FR22UA69V100, A094829J : FR22UD69V80