Bộ lọc nguồn AN-20A4HB

Bộ lọc nguồn AN-20A4HB

AN-3A2PP

AN-20B22HL
AN-20A4HL
AN-1A2PP
AN-6B22AW
AN-D3A2PP
AN-102IL
AN-10A2DW
AN-20B22EB
AN-3B30BL
AN-3A2DW
AN-6A2PP
AN-6A4HL
AN-10B22HL
AN-10A4HL

Model

Rated current

Electrical Schematics

Max. Leakage

Housing

Connections

AN-1A2DW

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.1

AN-3A2DW

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.1

AN-6A2DW

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.1

AN-10A2DW

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.1

AN-1A2D26W

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.2

AN-3A2D26W

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.2

AN-6A2D26W

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.2

AN-10A2D26W

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.2

AN-1A2D27L

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.3

AN-3A2D27L

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.3

AN-6A2D27L

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.3

AN-10A2D27L

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.3

AN-1A2D26L

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.4

AN-3A2D26L

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.4

AN-6A2D26L

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.4

AN-10A2D26L

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.4

AN-1A2D2L

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.5

AN-3A2D2L

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.5

AN-6A2D2L

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.5

AN-10A2D2L

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.5

AN-1A2D2W

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.6

AN-3A2D2W

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.6

AN-6A2D2W

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.6

AN-10A2D2W

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.6

AN-1A2DL

1A

Fig.1

<0.3mA

Fig.7

AN-3A2DL

3A

Fig.1

<0.3mA

Fig.7

AN-6A2DL

6A

Fig.1

<0.3mA

Fig.7

AN-10A2DL

10A

Fig.1

<0.3mA

Fig.7