phanh dien tu intorq bfk458-18e

Phanh điện từ INTORQ BFK458-18E

INTORQ BFK458
INTORQ BFK458-L
INTORQ BFK457
INTORQ BFK468
INTORQ BFK466
INTORQ BFK461
INTORQ BFK470
INTORQ BFK471

BFK458-06E, BFK458-06N, BFK458-10E, BFK458-10N, BFK458-12E, BFK458-12N
BFK458-14E, BFK458-14N, BFK458-16E, BFK458-16N, BFK458-18E, BFK458-18N
BFK458-20E, BFK458-20N, BFK458-25E, BFK458-25N, BFK457-01, BFK457-02
BFK457-03, BFK457-04, BFK457-05, BFK457-06, BFK457-07, BFK457-08
BFK457-09, BFK457-10, BFK457-11, BFK457-12, BFK457-13, BFK457-14
BFK457-15, BFK457-16