Công tắc xoay 194E-A16-1753, 194E-E80-1753

Công tắc xoay 194E-A16-1753, 194E-E80-1753

Function
Switching
Angle
Contact Target
Configuration
X = Contact Closed
O = Contact Open
Rated Current [A] AC23A
Rated Power
[kW] at 690V AC
50 Hz
Hp @ 480V AC
60 Hz 3‑Phase
OFF-ON 3-Pole Switch
(includes operating shaft)
No. of
Circuits
Handle Position Base-Mounted Front-Mounted
OFF/0 ON/1 Cat. No. Cat. No.
Click to enlarge - 194E-4_3-5 Click to enlarge - 194E-4_3-6
Click to enlarge - 194E-4_3-7 1
2
3
O
O
O
X
X
X
16 7.5 7.5 194E-A16-1753 194E-E16-1753
25 11 10 194E-A25-1753 194E-E25-1753
32 15 15 194E-A32-1753 194E-E32-1753
40 18.5 20 194E-A40-1753 194E-E40-1753
63 22 25 194E-A63-1753 194E-E63-1753
80 37 40 194E-A80-1753 194E-E80-1753
100 45 50 194E-A100-1753 194E-E100-1753