Đại lý phân phối Wika

nhà phân phối wika

Description UoM Qty Model/ type or Part No. Proposed Brands
P.GAUGE;0-250;BAR;D63MM;G3/8;BACK M EA 1 WIKA
MANOMETER;0-100BAR;G1/2A;MGS10/3 EA 1 213.50.100 WIKA
P.GAUGE;0-10;BAR;D100MM;G1/2A EA 1 WIKA
P.GAUGE;0-250;MBAR;D100;G1/2NPT EA 1 632.50.100 WIKA
P.GAUGE;0-60;BAR;D68MM;1/4;REAL EA 1 WIKA
P.GAUGE;WATER;-1-1.5AR;D100;G1/2 EA 1 111.10.100 WIKA
P.GAUGE;0-250;BAR;100MM;1/2IN;FRNT EA 1 WIKA
P.GAUGE;0-250;BAR;60MM;1/4IN;FRNT SET 1 WIKA
P.GAUGE;0-1000BAR;D63MM;1/4INCH;NPT EA 1 WIKA
P.GAUGE;0-250BAR;DIA100;WIKA EA 1 WIKA
P.GAUGE;0-60;BAR;D63MM;G1/4;BOTTOM EA 1 111.12.80 WIKA
P.GAUGE;0-16;BAR;D63MM;G1/4;BOTTOM EA 1 213.53 WIKA
P.GAUGE;0-400;BAR;D63;G1/4;461-LQ1 EA 1 233.50.063 WIKA
P.GAUGE;0-10BAR;D100;BVU3/8 EA 1 213.53.100 WIKA
P.GAUGE;0-1000;BAR;D100;G1/2 EA 1 233.5 WIKA
P.GAUGE;WATER;0-25;BAR;D100;G1/2 EA 1 WIKA
P.GAUGE;0-10;BAR;D63;G1/4 EA 1 WIKA