Nhà phân phối Fanuc

BẢNG MẠCH FSSB I/O PCB BOARD FSSB I/O PCB A20B-2100-390 TYPE :A04B-0080-B113#BM
BẢNG MẠCH  I/O PCB BOARD  I/O PCB A20B-2002-0521 TYPE :A04B-0080-B113#BM
CẦU CHÌ  1 A FUSSE A60L-0001-0046#1.0
CẦU CHÌ  2 A FUSSE A60L-0001-0046#2.0
CẦU CHÌ 3. 2 A FUSSE A60L-0001-0046#3.2
CẦU CHÌ  5 A FUSSE A60L-0001-0046#5.0
RAY TRƯỢT X LM GUID A97L-0201 0735#700XLM
RAY TRƯỢT Z LM GUID Z A97L-0201-0735#14IBZLM
TRỤC VÍT X BALL SCREW X A97L-0203-0591#700XBS
COVER GiẢM CHẤN TRỤC X BÊN PHẢI R COVER A290-6094-X091
COVER GiẢM CHẤN TRỤC X BÊN TRÁI LF COVER A290-6094-X098
COVER GiẢM CHẤN TRỤC X BÊN TRÁI LB COVER A290-6094-X099
BẢNG MẠCH NGUỒN POWER PANEL PCP A16B-1300-0270/01A
TYPE :A04B-0080-B113#BM
BẢNG MẠCH NGUỒN WIRING PCB UNIT A16B-1110-0500/04A
TYPE :A04B-0080-B113#BM

đại lý Fanuc, bộ nguồn Fanuc, bộ điểu khiển Fanuc, đại lý phân phối Fanuc, Fanuc việt nam