Cảm biến Omron E2E-X5E2-Z

Cảm biến Omron E2E-X5E2-Z đại lý omron, đại lý cảm biến omron E2E-X2F1, E32-ZT200 E2E-X2D1-N, E32-D11L E2E-X1R5F1, E32-D32 E2E-X5E1, E32-D24 E2E-X2E1, E32-D24 E2E-X5ME1, E32-D22L E2E-X10ME1, E3Z-T62 E2E-X3D2-N, E3Z-T82 E2E-X3D1-N, E3Z-D66 E2E-X2F1-Z, E3Z-G61 E2E-X1R5E1, E3Z-G81 E2E-X3D1-N, G3Z-LT61 E2E-X7D1-N, E3JK-DS30M2 E2E-X7D2-N,...

Bộ lập trình allen bradley 1756-L61

Bộ lập trình allen bradley 1756-L61 Mã hiệu Thông số kỹ thuật Allen bradley 1756-L61 ControlLogix 5561 Controller With 2Mbyte Memory Allen bradley 1756-L62 ControlLogix 5562 Controller With 4Mbyte Memory Allen...

Cảm biến áp suất DPTE500

Cảm biến áp suất DPTE500 Thông số kỹ thuật Honeywell DPTE500: Mã hiệu DPTE500 Honeywell Differential pressure transmitter for air (DPTE) Differential pressure transmitter for air-conditioning/ventilation. Air-conditioning and ventilation...

Đồng hồ Omron K3MA-J-A2

Đồng hồ K3MA-J-A2 K3MA-F 100-240VAC K3MA-F 24VAC/VDC K3MA-F-A2 100-240VAC K3MA-F-A2 24VAC/VDC K3MA-J 100-240VAC K3MA-J 24VAC/VDC K3MA-J-A2 100-240VAC K3MA-J-A2 24VAC/VDC K3MA-L 100-240VAC K3MA-L 24VAC/VDC K3MA-L-C 100-240VAC K3MA-L-C 24VAC/VDC K3MA-J 100-240VAC K3MA-J-A2 100-240VAC K3MA-J-A2 24VACVDC

Màn hình 6AV6640-0AA00-0AX1

Màn hình Siemens 6AV6640-0AA00-0AX1 Màn hình TD400C 6AV6640-0AA00-0AX1 Thông số kỹ thuật: Product Article Number (Market Facing Number) 4506745 | 6AV6640-0AA00-0AX1 Product Description TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH...

Biến tần 20AC037A3AYNANC0

Biến tần 20AC037A3AYNANC0 20AC037A3AYNANC0 20AC037A3AYNANC1 20AC037A3AYYADG0 20AC037C0AYNANC0 20AC037C3AYNANC0 20AC037F0AYNANC0 20AC043A0AYNACC0 20AC043A0AYNAEC0 20AC043A0AYNANC0 20AC043A3AYNADC0 20AC043A3AYNAEC0 20AC043A3AYNAEG0 20AC043A3AYNANC0 20AC043A3AYNANC1 20AC043A3AYYANG0 20AC043C0AYNANC0 20AC043C3AYNAEC1 20AC043C3AYNANC0 20AC043F0AYNANC0 20AC060A0AYNADC0 20AC060A0AYNANC0 20AC060A0NYNACC0 20AC060A3AYNACC0 20AC060A3AYNADC0 20AC060A3AYNAEC0 20AC060A3AYNANC0 20AC060A3AYNANC1 20AC060C0AYNANC0 20AC060C3AYNANC0 20AC060F0AYNANC0 20AC060G3AYNANC0 20AC072A0AYNANC0 20AC072A0NYNANC0 20AC072A3AYNACC0 20AC072A3AYNAEC0 20AC072A3AYNAEG0 20AC072A3AYNANC0 20AC072A3AYNANC1 20AC072A3NYNAEG1 20AC072C3AYNANC0

Cảm biến omron E2EM-X30MX2

Cảm biến omron E2EM-X30MX2 E2K-C25ME1, E2K-C25MY1, E2K-C25ME2, E2E-CR8C1, E2E-CR8B1 E2E-X1C1, E2E-X1B1, E2E-C1C1, E2E-C1B1, E2E-X2ME1 E2E-X2ME2, E2E-X2MF1, E2E-X2MF2, E2E-X1R5E1, E2E-X1R5E2 E2E-X1R5F1, E2E-X1R5F2, E2E-X4MD1, E2E-X4MD2, E2E-X2D1-N E2E-X2D2-N, E2E-X2E1, E2E-X2E2, E2E-X2F1, E2E-X2F2,...

Bộ lọc khí Airtac GFR600-25

  Bộ lọc khí Airtac GFR600-25 GC200-06,GC200-08,GC300-08 C300-10,GC300-15,GC400-10 C400-15,GC600-20,GC600-25 FC200-06,GFC200-08,GFC300-08 FC300-10,GFC300-15,GFC400-10 GFC400-15,GFC600-20,GFC600-25 GFR200-06,GFR200-08,GFR300-08 GFR300-10,GFR300-15,GFR400-10 GFR400-15,GFR600-20,GFR600-25 GF200-06,GF200-08,GF300-08,GF300-10 GF300-15,GF400-10,GF400-15,GF600-20 GF600-25,GR200-06,GR200-08,GR300-08 GR300-10,GR300-15,GR400-10,GR400-15 GR600-20,GR600-25,GL200-06,GL200-08 GL300-08,GL300-10,GL300-15,GL400-10 GL400-15,GL600-20,GL600-25,SR200-06 SR200-08,ADD400-10,ADD400-15,GV200-06 GV200-08,GV300-08,GV300-10,GV300-15 GV400-10,GV400-15,GZ200-06,GZ200-08 GZ300-08,GZ300-10,GZ300-15,GZ400-10 GZ400-15,GA200-06,GA200-08,GA300-08 GA300-10,GA300-15,GA400-10,GA400-15 GA600-20,GA600-25.AC1500,AC2000,BC2000 BC3000,BC4000,AFC1500,AFC2000,BFC2000 BFC3000,BFC4000,AFR1500,AFR2000,BFR2000 BFR3000,BFR4000,AF1500,AF2000,BF2000,BF3000 BF4000,AR1500,AR2000,BR2000,BR3000,BR4000 AL1500,AL2000,BL2000,BL3000,BL4000.    

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B Đặc tính 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B Bộ nhớ 384 kB 512 kB 512 kB Thẻ nhớ mở rộng 1 GB (standard) 2 GB (optional) Các cổng giao tiếp DualPort Ethernet DLR, USB Embedded I/O • 16 DC inputs •...

Biến tần 25B-D013N114

Biến tần 25B-D013N114 Drive Ratings No Filter with Integral EMC Filter ‡ Tải nhẹ Tải nặng Dòng điện ra Kích thước Mã hiệu Mã hiệu kW Hp kW Hp A 0.4 0.5 0.4 0.5 1.4 A 25B-D1P4N104 25B-D1P4N114 0.75 1 0.75 1 2.3 A 25B-D2P3N104 25B-D2P3N114 1.5 2 1.5 2 4 A 25B-D4P0N104 25B-D4P0N114 2.2 3 2.2 3 6 A 25B-D6P0N104 25B-D6P0N114 4 5 4 5 10.5 B 25B-D010N104 25B-D010N114 5.5 7.5 5.5 7.5 13 C 25B-D013N104 25B-D013N114 7.5 10 7.5 10 17 C 25B-D017N104 25B-D017N114 11 15 11 15 24 D 25B-D024N104 25B-D024N114 15 20 11 15 30 D 25B-D030N104 25B-D030N114 18.5 25 15 20 37 E 25B-D037N114 § 25B-D037N114 22 30 18.5 25 43 E 25B-D043N114 § 25B-D043N114
- Advertisement -

LATEST NEWS

CUTLER HAMMER 91-01759-02 USPP 910175902

Cảm biến Huba 511.931003741 0-16bar

MUST READ

Van điện từ VS4210-034U-N

Cảm biến DI5001

DYNISCO SPX2242SA00M22CEFFACAZZ