Biến tần 20AC022C3AYNAEC1

Biến tần 20AC022C3AYNAEC1 20AC022C3AYNANC0 20AC022F0AYNANC0 20AC022F3AYNANC0 20AC022F3NYNANC0 20AC030A0AYNANC0 20AC030A0AYYANC0 20AC030A0NYNANC0 20AC030A3AYNADC0 20AC030A3AYNAEC0 20AC030A3AYNANC0 20AC030A3AYNANC1 20AC030A3AYNANG0 20AC030A3AYYANC0 20AC030A3AYYANC1 20AC030A3NYNANC0 20AC030C0NYNANC0 20AC030C3AYNANC0 20AC030F0AYNANC0 20AC037A0AYNANC0 20AC037A0NYNACC0 20AC037A3AYNACC0 20AC037A3AYNADC0 20AC037A3AYNAEC0 20AC037A3AYNAEG0

Nhà phân phối Rockwell

Nhà phân phối Rockwell ArmorPoint Bus Network Communication IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V...

Biến tần FRN5.5G11S-4

Biến tần FRN5.5G11S-4 Công suất (KW) CT VT HT 0.75 FRN0.75VG7S-2 MVK6096A-C 1.5 FRN1.5VG7S-2 FRN0.75VG7S-2 MVK6097A-C 2.2 FRN2.2VG7S-2 FRN1.5VG7S-2 MVK6107A-C 3.7 FRN3.7VG7S-2 FRN2.2VG7S-2 FRN3.7VG7S-2 MVK6115A-C 5.5 FRN5.5VG7S-2 FRN3.7VG7S-2 FRN5.5VG7S-2 MVK6133A-C 7.5 FRN7.5VG7S-2 FRN5.5VG7S-2 FRN7.5VG7S-2 MVK6135A-C 11 FRN11VG7S-2 FRN7.5VG7S-2 FRN11VG7S-2 MVK6165A-C 15 FRN15VG7S-2 FRN11VG7S-2 FRN15VG7S-2 MVK3167A-C 18.5 FRN18.5VG7S-2 FRN15VG7S-2 FRN18.5VG7S-2 MVK6184A-C 22 FRN22VG7S-2 FRN18.5VG7S-2 FRN22VG7S-2 MVK6185A-C 30 FRN30VG7S-2 FRN22VG7S-2 FRN30VG7S-2 MVK6206A-C 37 FRN37VG7S-2 FRN30VG7S-2 FRN37VG7S-2 MVK6207A-C 45 FRN45VG7S-2 FRN37VG7S-2 FRN45VG7S-2 MVK9221A-C 55 FRN55VG7S-2 FRN45VG7S-2 FRN55VG7S-2 MVK9250A-C 75 FRN75VG7S-2 FRN55VG7S-2 MVK9252A-C 90 FRN90VG7S-2 FRN75VG7S-2 MVK9280A-C 110 FRN90VG7S-2

Đồng hồ DC1040CT-701-000E

Đồng hồ Honeywell DC1040CT-701-000E Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell DC1030CT DC1040CT-701-000E DC1040CT-301002-E DC1040CR-701100-E T6373B1130 CHT3W1LHD R4343D1017/R4343E1014 C7027A1049 DC1040 PT302-000-E DC3200-CB-200R-100-00000-00-0 DC1040CT-30100B-E DN1020CR-701-000-E DC1040CR-301000-E 46182708-001 DC1040PT-302-000-E DC1010CT-201000-E DC1040CL-101-00B-E DC1040CR-301-00B-E DC1040CR-10100B-E DC1040 CT-701-000E DC1040PT-701-000E DC1040CL-301-000E DC1040CL-301-000E DC1040 CT-701-00BE DC1040PT-701-00BE DC1040CL-301-00BE DC1010CT-101000-E C7035A1023 DC3200-CE-200R-300 DC3200-ee-000r-240-10000-00-0 DC1010CT-102-000-E SZL-WLC-B BZ-2RW8244-A2 STD924-E1A-00000-H6,MB,1C DC2500-CB-3A00-200-00000-00-0 UDC2500-CE-2B00-100-000-0-0 STD720-E1AC4AS-1-G-AH0-11S-A-50A0-0000 C7027A1049 C7027A1023 DC120L10001000 DC3200-CE-000R-210-00000-00-0 DC2500-CE-0A00-200-00000-00-0 STD110-E1A-00000-H6.MB,1C DC1040CT302-000-E DC1040CR-201000E

Đại lý biến tần Fuji FRN

Đại lý biến tần Fuji FRN Công suất kW G11S P11S 0.4 FRN0.4G11S-4   0.75 FRN0.75G11S-4   1.5 FRN1.5G11S-4   2.2 FRN2.2G11S-4   3.7 FRN3.7G11S-4   5.5 FRN5.5G11S-4 FRN5.5P11S-4 7.5 FRN7.5G11S-4 FRN/7.5P11S-4 11 FRN11G11S-4 FRN11P11S-4 15 FRN15G11S-4 FRN15P11S-4 18.5 FRN18.5G11S-4 FRN18.5P11S-4 22 FRN22G11S-4 FRN22P11S-4 30 FRN30G11S-4 FRN30P11S-4 37 FRN37G11S-4 FRN37P11S-4 45 FRN45G11S-4 FRN45P11S-4 55 FRN55G11S-4 FRN55P11S-4 75 FRN75G11S-4 FRN75P11S-4 90 FRN90G11S-4 FRN90P11S-4 110 FRN110G11S-4 FRN110P11S-4 132 FRN132G11S-4 FRN132P11S-4 160 FRN160G11S-4 FRN160P11S-4 200 FRN200G11S-4 FRN200P11S-4 220 FRN220G11S-4 FRN220P11S-4 280 FRN280G11S-4 FRN280P11S-4 315 FRN315G11S-4 FRN315P11S-4 355 FRN355G11S-4 FRN355P11S-4 400 FRN400G11S-4 FRN400P11S-4 450 FRN450G11S-4 FRN450P11S-4 500 FRN500G11S-4 FRN500P11S-4          560 FRN560G11S-4CX FRN560P11S-4CX          630 FRN630G11S-4 FRN630P11S-4          710   FRN710P11S-4CX

Van điện từ SMC SY3140-5LOZ

    Van điện từ SMC SY3140-5LOZ SY3140-5LOZ-01 SY3140-5LOZD SY3140-5LOZE SY3140-5LOZ-Q SY3140-5LOZ-X49 SY3140-5LSE SY3140-5LU SY3140-5LUD SY3140-5LUE SY3140-5LZ SY3140-5LZ-01 SY3140-5LZ-C4-X176 SY3140-5LZD SY3140-5LZD SY3140-5LZD-01 SY3140-5LZE SY3140-5LZE-01 SY3140-5M SY3140-5MD SY3140-5MNE SY3140-5MNZE SY3140-5MO SY3140-5MOD SY3140-5MOUE SY3140-5MOZ SY3140-5MOZ-01 SY3140-5MOZ-01-X190 SY3140-5MOZD SY3140-5MOZE SY3140-5MOZE-01 SY3140-5MUE SY3140-5MZ SY3140-5MZ-01 SY3140-5MZD SY3140-5MZD-01 SY3140-5MZE SY3140-5MZE-01 SY3140-5MZ-X73 SY3140-5MZ-X90 SY3140-6FU SY3140-6G SY3140-6LOZ SY3140-6LOZD SY3140-6LOZE SY3140-6LZ SY3140-6LZD SY3140-6LZD-01 SY3140-6LZE SY3140-6MZD-01 SY3140-BGZ-X78 SY3140-BHZ-X78 SY3140-BLZD SY3140R-5FU SY3140R-5FU-Q SY3140R-5G SY3140R-5GD SY3140R-5GD-01 SY3140R-5GE-01 SY3140R-5GS SY3140R-5GS-01 SY3140R-5GZE SY3140R-5HE SY3140R-5L SY3140R-5LOE SY3140R-5LOU SY3140R-5LOUE SY3140R-5LOZ SY3140R-5LOZ-01 SY3140R-5LOZD SY3140R-5LZ SY3140R-5LZ-01 SY3140R-5LZ-01T SY3140R-5LZD-01 SY3140R-5LZE SY3140R-5MZD-01 SY3140R-6G SY3140R-6GD SY3140R-6LZ SY3140-SLNZD SY3140T-5LOZD SY3160-2GD-C4 SY3160-3GD-M5 SY3160-3LD-C6 SY3160-3LZ-C6 SY3160-4GD-C6 SY3160-4LZ-C4 SY3160-4LZ-C6 SY3160-4LZD-M5 SY3160-5G-C4 SY3160-5G-C6 SY3160-5GD-C4 SY3160-5GD-C6 SY3160-5GD-M5 SY3160-5GE-C4 SY3160-5GS-C6-X20 SY3160-5GZ-C4 SY3160-5GZ-C6 SY3160-5L-C4 SY3160-5L-C6 SY3160-5LD-C4

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B Đặc tính 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B Bộ nhớ 384 kB 512 kB 512 kB Thẻ nhớ mở rộng 1 GB (standard) 2 GB (optional) Các cổng giao tiếp DualPort Ethernet DLR, USB Embedded I/O • 16 DC inputs •...

Cảm biến Honeywell C7035A1023

Bóng Honeywell C7035A1023 honeywell C7027A1023, honeywell C70271023 honeywell C7027A1049, honeywell C7027A1072 Mã hiệu Kích thước Nhiệt độ (inch) (mm) Độ (F) Độ (C) C7035A1023 72 in. 1829 mm 0 F 250 F -18 C +121 C — C7035A1031 72 in. 1829 mm -40...

Module allen bradley 1794-IR8

Module allen bradley 1794-IR8 Cat. No.♠ Đầu vào Tín hiệu đầu vào Độ phân giải đầu vào External DC Supply Current, Nom. Power Dissipation, Max. Terminal Base Unit 1794-IR8 8  RTD, Strain Gauge 1…433 W 16...

Bộ điều khiển nhiệt độ honeywell DC1040CL-101-000-E

  Bộ điều khiển nhiệt độ honeywell DC1040CL-101-000-E   DC1040CT-101-000-E DC1040CT-201-000-E DC1040CT-301-000-E DC1040CT-701-000-E DC1040CR-101-000-E DC1040CR-201-000-E DC1040CR-301-000-E DC1040CR-701-000-E DC1040CL-101-000-E DC1040CL-201-000-E DC1040CL-301-000-E DC1040CL-701-000-E DC1020CT-101-000-E DC1020CT-201-000-E DC1020CT-301-000-E DC1020CT-701-000-E DC1020CR-101-000-E DC1020CR-201-000-E DC1020CR-301-000-E DC1020CR-701-000-E DC1020CL-101-000-E DC1020CL-201-000-E DC1020CL-301-000-E DC1020CL-701-000-E DC1030CT-101-000-E DC1030CT-201-000-E DC1030CT-301-000-E DC1030CT-701-000-E DC1030CR-101-000-E DC1030CR-201-000-E DC1030CR-301-000-E DC1030CR-701-000-E DC1030CL-101-000-E DC1030CL-201-000-E DC1030CL-301-000-E DC1030CL-701-000-E DC1010CT-101-000-E DC1010CT-201-000-E DC1010CT-301-000-E DC1010CT-701-000-E DC1010CR-101-000-E DC1010CR-201-000-E DC1010CR-301-000-E DC1010CR-701-000-E DC1010CL-101-000-E DC1010CL-201-000-E DC1010CL-301-000-E DC1010CL-701-000-E
- Advertisement -

LATEST NEWS

DYNISCO SPX-2242EA00B14CEFFACAZZ

Cảm biến UC6000-30GM-E6R2-V15

MUST READ

CKD 2419-2C-G

Xi lanh Festo CPE10-M1BH-5LS-M5