Đại lý Beckhoff

Đại lý Beckhoff INPUT UNIT BINARY Beckhoff KL1408 INPUT UNIT BINARY Beckhoff KL1002 OUTPUT UNIT BINARY Beckhoff KL2622 OUTPUT UNIT BINARY Beckhoff KL2702 INPUT UNIT ANALOG Beckhoff KL3052-0012 OUTPUT...

Đại lý burner control Siemens

Đại lý burner control Siemens LME22.131C2 - Burner control, 2-stage, ion, t1=7s, TSA=3s, actuator 12s, AC230V LME21.350C2 - Burner control, 2-stage, ion, t1=30s, TSA=5s,...

Công tắc áp suất 1NN-K45-N4-F1A

Công tắc áp suất 1NN-K45-N4-F1A Công tắc áp suất SOR 1NN-K45-N4-F1A Công tắc áp suất SOR 11V1-K45-N4-C1A Công tắc áp suất SOR 99V1-K45-N4-B1A Công tắc áp suất SOR...

Honeywell SZL-WL-B

Honeywell SZL-WL-B Công tắc hành trình SZL-WLC-A Công tắc hành trình SZL-WLC-B Công tắc hành trình SZL-WL-A Công tắc hành trình SZL-WL-B Công tắc hành trình SZL-WL-C Công tắc hành...

Đại lý biến tần Omron

Đại lý biến tần Omron Rated voltage Enclosure rating Max. applicable motor capacity Model 3-phase 200 V AC IP20 0.2 kW 3G3JX-A2002 0.4 kW 3G3JX-A2004 0.75 kW 3G3JX-A2007 1.5 kW 3G3JX-A2015 2.2 kW 3G3JX-A2022 3.7 kW 3G3JX-A2037 5.5 kW 3G3JX-A2055 7.5 kW 3G3JX-A2075 1/3-phase 200 V AC 0.2...

Schmersal N20-11RZ-M16-SL

Schmersal N20-11RZ-M16-S Magnetic reed switch N20-11RZ-M16-SL Schmersal T2A-471-02/02-2512-4 Schmersal BP20N Schmersal BP20S Schmersal ZS335-11Z-M20 Schmersal T2A-471-02/02Y-RMS Thông số kỹ thuật công tắc từ N20-11RZ-M16-SL: Ordering details Product type description BN 20-11RZ Article number 101165310 EAN code 4030661208909 eCl@ss 27-27-01-04 Approval Approval - Global Properties Product...

Bộ giám sát ngọn lửa FAU810

Bộ giám sát ngọn lửa FAU810 Complete Uvisor FAU810 C10-12010 FAU810 C87-11006 Module EC-BOM-G018HLA810 UR600 1000IR/UR600 2000IR ABB UR600 1000UV/UR600 2000UV UR600 2000IR/EF-A ABB UR600 2000UV/EF-A UR600 2000IR/ER-A ABB UR600 2000UV/ER-A ABB UR450 5002UV ABB...

Đại lý bộ lập trình Mitsubishi

Đại lý bộ lập trình Mitsubishi đại lý mitsubishi | nhà phân phối mitsubishi | plc mitsubishi Bộ lập trình FX2N-128MR-ES/UL Bộ lập trình FX2N-80MR-ES/UL Bộ lập trình...

Đại lý Azbil

Đại lý Azbil Azbil AUR300C132D0 Azbil AUR300C132DT Azbil AUR350C12100 Azbil AUR350C121D0 Azbil AUR350C12200 Azbil AUR350C122D0 Azbil AUR350C13100 Azbil AUR350C131D0 Azbil AUR350C13200 Azbil AUR350C132D0 Azbil AUR450C4221000 Azbil AUR450C42210D0 Azbil AUR450C4222000 Azbil AUR450C42220D0 Azbil AUR450C4223000 Azbil AUR450C4225000 Azbil AUR450C4231000 Azbil AUR450C42310D0 Azbil AUR450C4232000 Azbil AUR450C42320D0 Azbil AUR450C4233000 Azbil...
- Advertisement -

LATEST NEWS

DYNISCO 1290-2-3

Xy lanh xoay DSRL-40-180-P-FW

CARLO GAVAZZI BFL194E200

MUST READ

Fanuc A860-2070-T371

PLC Hawe PLVC4-X-IPWM

Đại lý HG-KR73B