Omron

omron việt nam, nhà phân phối omron, đại lý omron, cảm biến omron

Omron 3F88L-RS15

Omron 3F88L-RS15 CV1000-DM151 CV1000-DM251 CV1000-DM641 CV1000-CPU01-EV1 CV2000-CPU01-EV1 3F88M-DP70 3F88M-ID70 3F88M-TC02 3F88M-CT002N 3F88M-116A 3F88L-155 CAM POSITIONER 3F88L-E53 3F88L-RS15 3F88L-RS15W 3F88L-RS17 3F88L-RS17T 3F88L-P5A PROGRAMMING CONSOLE 3F88L-RL6 3F88L-RL10 3F88L-CR002C 3F88L-CR005C 3F88L-CR008C 3F88L-CR010C 3F88L-CR020C 3F88L-CR040C 3F88L-CR100C 3F88L-CR003NA 3F88L-CR005NA...

Cáp kết nối Omron EE-1006 2M

Cáp kết nối Omron EE-1006 2M Sản phẩm Connector *1 *4 Connector with Cable *1 Connector with Robot Cable *1 Connector *4 Connector (short- circuited between positive (+) and L ter- minals) *2 *4 Connector with Cable Model EE-1009 EE-1010 EE-1010-R EE-1001 EE-1001-1 EE-1006 Appearance Contact resistance 20 mΩ max. (at 20 mV max., 100...

Cảm biến Omron E2E-X5E2-Z

Cảm biến Omron E2E-X5E2-Z đại lý omron, đại lý cảm biến omron E2E-X2F1, E32-ZT200 E2E-X2D1-N, E32-D11L E2E-X1R5F1, E32-D32 E2E-X5E1, E32-D24 E2E-X2E1, E32-D24 E2E-X5ME1, E32-D22L E2E-X10ME1, E3Z-T62 E2E-X3D2-N, E3Z-T82 E2E-X3D1-N, E3Z-D66 E2E-X2F1-Z, E3Z-G61 E2E-X1R5E1, E3Z-G81 E2E-X3D1-N, G3Z-LT61 E2E-X7D1-N, E3JK-DS30M2 E2E-X7D2-N,...

Biến tần 3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX- A2007 Đại lý biến tần omron, nhà phân phối biến tần omron Inverter Usage conditions Regenerative braking unit Braking resistor Con- nec- tion con- figu- ration Restrictions Volt- age Max. appli- cable motor ca- pacity (kW) Mode %ED *1 (%) Ap- proxi- mate braking torque (% *2) Model Num- ber of units Model Num- ber of units Allowa- ble contin- uous braking time (s) Min. con- nect- able resis- tance (Ω) 200-V Class 0.2 3G3JX- A2002 3G3JX- AE002 3.0% 220% 3G3AX- RBU21 1 Built-in Inverter --- 10 10 17 10.0% 220% 1 10 10 17 0.4 3G3JX- A2004 3G3JX- AE004 3.0% 220% 3G3AX- RBU21 1 Built-in Inverter --- 10 10 17 10.0% 220% 1 10 10 17 0.75 3G3JX- A2007 3G3JX- AE007 3.0% 120% 3G3AX- RBU21 1 Built-in Inverter --- 10 10 17 10.0% 120% 1 10 10 17 1.5 3G3JX- A2015 3G3JX- AE015 2.5% 110% 3G3AX- RBU21 *3 1 3G3AX-RBA1202 1 11 12 17 10.0% 215% 1 3G3AX-RBC4001 1 11 10 17 2.2 3G3JX- A2022 3G3JX- AE022 3.0% 150% 3G3AX- RBU21 *3 1 3G3AX-RBB3001 1 11 30 17 10.0% 150% 1 3G3AX-RBC4001 1 11 10 17 3.7 3G3JX- A2037 3.0% 125% 3G3AX- RBU21 *3 1 3G3AX-RBB4001 1 11 20 17 10.0% 125% 1 3G3AX-RBC6001 1 11 10 17 5.5 3G3JX- A2055 3.0% 120% 3G3AX- RBU21...

OMRON E5CN4902G

  OMRON E5CN4902G E5AR8001D, E5AR-A4B-500 AC/DC24, SCNCA 3657.78, 4279.60, 8915.84 E5AR8000F, E5AR-A4B-500 AC100-240, SCNCA 3657.78, 4279.60, 8915.84 E5AR8003M, E5AR-A4W-500 AC/DC24, SCNCA 4838.40, 5660.93, 11793.60 E5AR8002B, E5AR-A4W-500 AC100-240, SCNCA 4838.40,...

Omron 3G3FV-A2004

Omron 3G3FV-A2004 3G3FV-A2004 3G3FV-A2007 3G3FV-A2015 3G3FV-A2022 3G3FV-A2037 3G3FV-A2055 3G3FV-A2075 3G3FV-A2110 3G3FV-A2150 3G3FV-B2185 3G3FV-B2220 3G3FV-B2300 3G3FV-B2370 3G3FV-B2450 3G3FV-B2550 3G3FV-A4004 3G3FV-B4750-CUE 3G3FV-A4015 3G3FV-A4022 3G3FV-A4037 3G3FV-A4055 3G3FV-A4075 3G3FV-A4110 3G3FV-A4150 3G3FV-B4185 3G3FV-B4220 3G3FV-B4300 3G3FV-B4370 3G3FV-B4450 3G3FV-B4550 3G3FV-PCN125 3G3FV-PCN325 3G3FV-PDI16H2...

Đại lý bộ điều khiển nhiệt Omron

Đại lý bộ điều khiển nhiệt Omron E5EC-QR2ASM-808 E5EC-RR4ASM-010 E5EC-RR4DSM-010 E5EC-RR4ASM-011 E5EC-RR4DSM-011 E5EC-RR4ASM-012 E5EC-RR4DSM-012 E5EC-QQ2ASM-000 E5EC-QQ2DSM-000 E5EC-QQ2ASM-008 E5EC-QQ2DSM-008 E5EC-QQ2ASM-009 E5EC-QQ2DSM-009 E5EC-QQ2ASM-010 E5EC-QQ2DSM-010 E5EC-QQ2ASM-011 E5EC-QQ2DSM-011 E5EC-QQ2ASM-012 E5EC-QQ2DSM-012 E5EC-QQ4ASM-000 E5EC-QQ4DSM-000 E5EC-QQ4ASM-008 E5EC-QQ4DSM-008 E5EC-QQ4ASM-009 E5EC-QQ4DSM-009 E5EC-QQ4ASM-010 E5EC-QQ4DSM-010 E5EC-QQ4ASM-011 E5EC-QQ4DSM-011 E5EC-QQ4ASM-012 E5EC-QQ4DSM-012 E5EC-RX4ASM-008 E5EC-RX4ASM-008

Đại lý nhà phân phối OMRON

  Đại lý nhà phân phối OMRON E5C21002M, E5C2-R20G AC200-240 0-100, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53 E5C21043G, E5C2-R20G AC200-240 100-200, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53 E5C21045C, E5C2-R20G AC200-240 150-300, SCNCA...
- Advertisement -

LATEST NEWS

SMC CM2D40-100A

Cáp Mitsubishi MR-J3ENSCBL20M-H

Van JZFS-B20

MUST READ

PLC Mitsubishi FX3S

Heidenhain Việt nam