Home Brand Honeywell

Honeywell

honeywell việt nam, đại lý phân phối honeywell, nhà phân phối honeywell

Bộ điều khiển nhiệt độ honeywell DC1040CL-101-000-E

  Bộ điều khiển nhiệt độ honeywell DC1040CL-101-000-E   DC1040CT-101-000-E DC1040CT-201-000-E DC1040CT-301-000-E DC1040CT-701-000-E DC1040CR-101-000-E DC1040CR-201-000-E DC1040CR-301-000-E DC1040CR-701-000-E DC1040CL-101-000-E DC1040CL-201-000-E DC1040CL-301-000-E DC1040CL-701-000-E DC1020CT-101-000-E DC1020CT-201-000-E DC1020CT-301-000-E DC1020CT-701-000-E DC1020CR-101-000-E DC1020CR-201-000-E DC1020CR-301-000-E DC1020CR-701-000-E DC1020CL-101-000-E DC1020CL-201-000-E DC1020CL-301-000-E DC1020CL-701-000-E DC1030CT-101-000-E DC1030CT-201-000-E DC1030CT-301-000-E DC1030CT-701-000-E DC1030CR-101-000-E DC1030CR-201-000-E DC1030CR-301-000-E DC1030CR-701-000-E DC1030CL-101-000-E DC1030CL-201-000-E DC1030CL-301-000-E DC1030CL-701-000-E DC1010CT-101-000-E DC1010CT-201-000-E DC1010CT-301-000-E DC1010CT-701-000-E DC1010CR-101-000-E DC1010CR-201-000-E DC1010CR-301-000-E DC1010CR-701-000-E DC1010CL-101-000-E DC1010CL-201-000-E DC1010CL-301-000-E DC1010CL-701-000-E

Bóng honeywell C7012E1112

Bóng honeywell C7012E1112 EC7850A1080 R7849A1015 Q7800A1005 ST7800A1039 S7800A1001 C7027A1049 C7027A1023 C7035A1064 129464N 113228 C7012A1194 C7061A1020 C7012A1145 C7061A1004 C7035A1023 RA890G1245 Q270A1024 R4343E1014 L404F1094 L404F1102 C437F1003 M7284A1004 S8600M3001 M7284A1012 R4343D1017 RA890F1304 C6097A2110B C6097A2210 C6097A2310 M6284C1010 C7012E1187 V4055A1114 VE4050A1002 C7044A1006 M6284F1039 V4055A1007 TMG740-3(08211)-y VE4025C1002 VE4020C1003 RA890G1260 DC1020CR-701-000-E FC1000A1001 ZT870 M7284C1000 DC1020CR-701-000-E DC1040CR-701-000-E DC1040CR-301-000-E VR8304M4804 RA890G1245 VE4015A1005 VE4020A1005 VE4025A1004 M9185E1019 L91B1118 C437F1045 C437F1052 C437F1011 C437F1029 C437F1003 BC1000A0220U

Công tắc áp suất honeywell L404A1354

Công tắc áp suất honeywell L404A1354 L404A1354 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 L404A1370 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 - L404A1396 0.69 – 10.34...

Đầu đo nhiệt C7027A1049

Đầu đo nhiệt C7027A1049 C7027A1049 Honeywell C7027A1023 dải đo -18~102℃,2.4 C7027A1031 dải đo -40~102℃,2.4 C7027A1049 dải đo -18~102℃,2.4 C7027A1064 dải đo -40~102℃,7.3 C7027A1072 dải đo -40~102℃,2.4 C7027A1080 dải đo -18~102℃,2.4 C7035A1023 dải...

Honeywell M7410C1007

    Honeywell M7410C1007   14004406-120/U 14004406-124/U 14004406-300 14004458-001/U 43161276-001 43163162-001 43191679-001 43191679-002 43191679-007 43191679-008 43191679-011 43191679-012 43191680-002 43191680-005 43191680-205 43196000-001 43196000-002 43196000-038 43297431-001 AC-15FS AC-15FT AC-15TF AC-20FS AC-20FT AC-20TF AC-25T AC-25TF AC-32T AC-32TF AC-40T AC-40TF AC-50TF ACN-15C ACN-15S ACN-15T ACN-20C ACN-20S ACN-20T ACN-25T ACS-15T ACS-15W ACS-20T ACS-20W ACS-25T ACS-25W ACS-32T ACS-32W AF20 AGF1 AK15-15 AK20-15 AK20-25 AK25-25 ALF31 AQS71-KAM AQS71-KAM-T AS2 ASL453 ASL453/24 ASW454 ASW454/24 ATU2040A C7068A1007 C7068A1007-5M C7068A1030 C7085A1006 C7085A1014 C7110A1010 C7110C1001 C7110D1009 CFT1 COMP230-1P1-20 COMP230-1P5-20 COMP230-2P2-20 COMP230-P37-20 COMP230-P75-20 COMP400-1P1-20 COMP400-1P5-20 COMP400-2P2-20 COMP400-3P0-20 COMP400-4P0-20 COMP400-5P5-20 COMP400-P55-20 COMP400-P75-20 COMP-IP21-KIT1 COMP-IP21-KIT2 COMP-IP21-KIT3 COMP-LOADER COMP-LOADER-NC COMP-NEMA1-KIT1 COMP-NEMA1-KIT2 COMP-NEMA1-KIT3

Honeywell DC1040CT-101000-E

Honeywell DC1040CT-101000-E DC1040CT-201000-E DC1040CT-301000-E DC1040CT-701000-E DC1040CR-101000-E DC1040CR-201000-E DC1040CR-301000-E DC1040CR-701000-E DC1040CL-101000-E DC1040CL-201000-E DC1040CL-301000-E DC1040CL-701000-E DC1020CT-101000-E DC1020CT-201000-E DC1020CT-301000-E DC1020CT-701000-E DC1020CR-101000-E DC1020CR-201000-E DC1020CR-301000-E DC1020CR-701000-E DC1020CL-101000-E DC1020CL-201000-E DC1020CL-701 DC1020CR-101 DC1020CR-101 DC1020CT-301 DC1040CL-102 DC1040CR-301 DC1040CT-302 DC1040CT-302 DC1040CT-101-000-E DC1040CT-201-000-E DC1040CT-301-000-E DC1040CT-701-000-E DC1040CR-101-000-E DC1040CR-201-000-E DC1040CR-301-000-E DC1040CR-201-000-E DC1040CR-301-000-E DC1040CR-701-000-E DC1040CL-101-000-E DC1040CL-201-000-E Đại lý Honeywell DC1040CT-101000-E | Nhà phân phối Honeywell DC1040CT-101000-E | Honeywell DC1040CT-101000-E

Cảm biến áp suất Honeywell

Cảm biến áp suất Honeywell PX2AF1X667PSCHX PX2AF1XX300PSCHX PX2AF1XX010BABEX PX2AF1XX010BSBEX PX2AF1XX100PSBDX PX2AF1XX150PACHX PX2AF1XX150PSCHX PX2AF1XX200PSAAX PX2AF1XX200PSBCX PX2AF1XX200PSBEX PX2AF1XX250PSAAX PX2AF1XX300PSBEX PX2AF1XX300PSCHX PX2AF1XX500PACHX PX2AF1XX500PSAAX PX2AF1XX500PSBCX PX2AF1XX500PSBEX PX2AF1XX500PSBGX PX2AF1XX600PSAAX PX2AF1XX667PSAAM PX2AF1XX667PSCHX PX2AG1XX002BACHX PX2AG1XX016BSABX PX2AG1XX040BSCHX PX2AG1XX046BSCHX PX2AG1XX100PAAAX PX2AG1XX100PSAAX PX2AG1XX100PSCHX PX2AG2XX100PACHX PX2AM1XX010BSBGX PX2AM1XX050PAAAX PX2AM1XX050PAABX PX2AM1XX100PAABX PX2AM1XX300PSBGX PX2AN1XX001GACHX PX2AN1XX010BACHX PX2AN1XX010BSAAX PX2AN1XX010BSCHX PX2AN1XX015PAAAX

Cảm biến PX2AF1XX300PSCHX

Cảm biến PX2AF1XX300PSCHX PX2AN1XX500PAAAX PX2AN1XX500PABEX PX2AN1XX500PABGX PX2AN1XX500PACHX PX2AN1XX500PSABX PX2AN1XX500PSBEX PX2AN1XX500PSBGX PX2AN1XX500PSCHX PX2AN2XX001GSAAX PX2AN2XX010BAABX PX2AN2XX010BACHX PX2AN2XX010BSBGX PX2AN2XX010BSCHX PX2AN2XX030PAAAX PX2AN2XX050PAAAX PX2AN2XX100PSAAX PX2AN2XX100PSBDX PX2AN2XX100PSBEX PX2AN2XX100PSBGX PX2AN2XX100PSCHX PX2AN2XX150PSAAX PX2AN2XX150PSBDX PX2AN2XX150PSBEX PX2AN2XX200PSAAX PX2AN2XX200PSBCX PX2AN2XX250PSAAX PX2AN2XX250PSBGX PX2AN2XX300PSBEX

Máy đọc mã vạch 3310GHD

Máy đọc mã vạch 3310GHD Thông số kỹ thuật máy scanner Honeywell 3310GHD Mechanical Dimensions (LxWxH) 74 mm x 50 mm x 26 mm (2.9˝ x 1.9˝...

Bóng cảm biến 129464N

Bóng cảm biến Honeywell 129464N Thông số kỹ thuât Bóng cảm biến 129464N: UV Power Tube ( -40 to 250F) for C7035, C7061 C7035A1023 -18~121℃ 1.8 C7035A1031 -40~121℃...
- Advertisement -

LATEST NEWS

Xi lanh smc MXH10-50

Module điều khiển ECEP2003-GV-H

Chốt khóa AZM 161-B6

MUST READ