Home Brand Allen Bradley

Allen Bradley

allen bradley viet nam, đại lý allen bradley, nhà phân phối allen bradley, plc allen bradley, biến tần allen bradley

Allen Bradley 284E-FVD4P0Z-10-CR-EMI

Allen Bradley 284E-FVD4P0Z-10-CR-EMI DeviceNet Network Communication IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance, Volts per Hertz (SVP) torque performance, Up to 480V AC Điện áp đầu vào 3-Phase kW Rating 3-Phase Hp Rating Dòng điện ra 24V DC Control Voltage 120V AC Control Voltage 240V...

Biến tần 20AC022C3AYNAEC1

Biến tần 20AC022C3AYNAEC1 20AC022C3AYNANC0 20AC022F0AYNANC0 20AC022F3AYNANC0 20AC022F3NYNANC0 20AC030A0AYNANC0 20AC030A0AYYANC0 20AC030A0NYNANC0 20AC030A3AYNADC0 20AC030A3AYNAEC0 20AC030A3AYNANC0 20AC030A3AYNANC1 20AC030A3AYNANG0 20AC030A3AYYANC0 20AC030A3AYYANC1 20AC030A3NYNANC0 20AC030C0NYNANC0 20AC030C3AYNANC0 20AC030F0AYNANC0 20AC037A0AYNANC0 20AC037A0NYNACC0 20AC037A3AYNACC0 20AC037A3AYNADC0 20AC037A3AYNAEC0 20AC037A3AYNAEG0

Biến tần 20AC015A3AYNACC0

Biến tần 20AC015A3AYNACC0 20AC015A0AYNANC1 20AC015A0AYYANC0 20AC015A3AYNACC0 20AC015A3AYNADC0 20AC015A3AYNADG1 20AC015A3AYNAEC0 20AC015A3AYNAEC1 20AC015A3AYNAEG0 20AC015A3AYNANC0 20AC015A3AYNANC1 20AC015A3AYYAEC0 20AC015A3AYYANC0 20AC015C0AYNANC0 20AC015C3AYNANC0 20AC015F0AYNANC0 20AC022A0AYNANC0 20AC022A0AYYANC0 20AC022A3AYNADC0 20AC022A3AYNAEC0 20AC022A3AYNAEG0 20AC022A3AYNANC0 20AC022A3AYNANG0 20AC022A3AYYANC0 20AC022C0AYNANC0 20AC022C0NYNANC0

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B

PLC Allen bradley 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B Đặc tính 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B Bộ nhớ 384 kB 512 kB 512 kB Thẻ nhớ mở rộng 1 GB (standard) 2 GB (optional) Các cổng giao tiếp DualPort Ethernet DLR, USB Embedded I/O • 16 DC inputs • 16 DC outputs Mô đun mở rộng 6 expansion modules and 4...

Bộ lập trình PLC 1769-L24ER-QBFC1B

Bộ lập trình PLC 1769-L24ER-QBFC1B Đặc tính 1769-L24ER-QB1B 1769-L24ER-QBFC1B 1769-L27ERM-QBFC1B Bộ nhớ 0.75 MB 0.75 MB 1 MB Secure Digital Memory Card 1 GB (standard) 2 GB (optional) Communication Ports DualPort Ethernet DLR, USB Communication Options DeviceNet with 1769-SDN Embedded I/O • 16 DC inputs • 16 DC outputs • 16 DC inputs • 16 DC outputs •...
- Advertisement -

LATEST NEWS

Đại lý phân phối Sommer

Đại lý phân phối Gefran

Đại lý Heidenhain

MUST READ