Bóng cảm biến Honeywell 129464N

Thông số kỹ thuât Bóng cảm biến 129464N:

UV Power Tube ( -40 to 250F) for C7035, C7061

C7035A1023 -18~121℃ 1.8
C7035A1031 -40~121℃ 1.8
C7035A1056 -18~121℃ 3.5
C7035A1080 -18~121℃ 1.8