Nhà phân phối Hawe

Nhà phân phối Hawe

Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm Hawe tại Việt Nam

 1. Hawe Hydraulic pumps – Bơm thủy lực Hawe
  Radial piston pumps
  Axial piston pumps
  Hydraulic power packs
  Air-driven hydraulic pumps
  Hand pumps
 2. Hawe Hydraulic valves – Van thủy lực Hawe
  Directional spool valves
  Directional seated valves
  Pressure control valves
  Flow valvesCheck valves
 3. Hawe Hydraulic cylinders & hydraulic motors – Xi lanh thủy lực Hawe
 4. Hawe Hydraulic accessories
 5. Hawe Electronics
  Programmable logic valve controls
  Proportional amplifiers
  Line connectors
 6. Hawe SYSTEC

Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất về sản phẩm Hawe.