Phanh điện từ TB500 IM

Phanh điện từ TB500 IM

Thông số kỹ thuật phanh từ Warner TB500 IM:
Điện áp 24VDC
Công suất P=23W
Warner 5300-631-040

Magnet TB 500 24V IM B5300-631-040
TB 500 Armature B110-0047
Autogap K5300-101-003
Armature Hub K5300-541-004
Taperlock Bushing 30 mm w/kwy B180-0115-1029