Máy phát tín hiệu Tektronix TSG4102A

Communication interface (Type) : USB
Ethernet
GPIB
RS-232
Frequency range min (Hz) : 950 kHz (N); DC (BNC)
Frequency range max (Hz) : 2 GHz (N); 62.5 MHz (BNC)
Frequency resolution (Hz) : 1uHz
Max output voltage (V) : 2Vpp
Modulation (Type) : AM
FM
FSK
PM
PSK
IQ
BPSK
Display/resolution : nc
Metrology/Quality documentation supplied : Calibration certificate (With measures table)
Dimension (HxWxD) (mm) : 114x214x347 mm
Net Weight : 5.4 kg

Giải tần: 950 kHz đến 2.0 GHz
Độ phân giải tần số: 1 μHz
Tốc độ chuyển mạch: <8 ms (để trong vòng 1 ppm)
Giải công suất ra: +16.5 dBm đến –110 dBm
Time base (độ già hóa): <±0.5 ppm (M01 kiểu dao động VCXO include)
Time base (độ già hóa):  ±0.05 ppm (option M00 kiểu dao động OCXO)
Kiểu điều chế Analog: AM, FM, ΦM, Pulse
Kiểu điều chế Vector: (ASK, FSK, PSK, QAM , CPM, VSB) đến 6Mhz (option VM00)
Điều chế nguồn: Sine, ramp, saw, square, pulse, noise
Giao tiếp: Lan, GPIB, RS232, USB
Cung cấp kèm theo: 1m  cáp RF (N-type to N-type), CD tài liệu, Dây nguồn