Đại lý phân phối TEMP-PRO

Thermal couple TC(K) , Dải đo 0 ~ 300ºC TEMP-PRO
Thermal couple TC(E), Dải đo 0 ~ 200ºC TEMP-PRO
TEMPERATURE SENSOR (SENSOR ĐO NHIỆT ĐỘ) TC(K),  Dải đo 0 ~ 620ºC Temp-pro
TEMPERATURE SENSOR (SENSOR ĐO NHIỆT ĐỘ) TC(K),  Dải đo 0 ~ 900ºC (Đo nhiệt độ kim loại) Temp-pro
LIMIT SWITCH + CON LĂN ĐI KÈM UI 500V,Uimp 6Kv, AC 15, Ip 67 Z4V10H 336-11z-1593-6 CLYDE BERGEMANN
LIMIT SWITCH + CON LĂN ĐI KÈM UI 500V,Uimp 6Kv, AC 15, Ip 67 IEC 60947-1 CLYDE BERGEMANN
LIMIT SWITCH Rating : 0.25A ,120V AC
0.416 A, 48 V DC
XAB16200F J-FLOW
Bộ Scanner Input power  24 VDC, 3,4VA (140mA)
Signal output: 4-20 mA
DSF-2010-MB-FOX COEN-USA
Temperature Transmitter
Bộ chuyển đổi nhiệt độ
TYPE T/C K
0-1000 độ C
TM-TSM-TS213TC Taishio
Temperature Transmitter
Bộ chuyển đổi nhiệt độ
TYPE T/C E
0-1000 độ C
TM-TSM-TS213TC Taishio
PNEUMATIC ON/OFF VALVE Pressure Conection: G1/8″
90⁰ Rotation
VT522 AirTorque
 SOLENOID VALVE AC230V / 2 Port 4F410-10-M3LS SAMIN
 SOLENOID VALVE  AC230V / 5 Port NNVKG SAMIN
 SOLENOID VALVE AC230V / 2 Port 4F610-10-M3LS SAMIN
 SOLENOID VALVE AC230V / 2 Port 4F610-15-M3LS SAMIN
 SOLENOID VALVE AC230V / 5 Port NNVKG SAMIN
 SOLENOID VALVE AC230V / 5 Port 4F510-15-M3LS SAMIN
LEVEL SWITCH Kiểu tiếp điểm : DO(NO) SR7X NOBLE
LEVEL SWITCH & TRANSMITTER SUPPLY: AC 220/240AC
RATE: 250V 5A
PRL-101 TOWA
LEVEL SWITCH Input: AC230V, NO PRL-100ED  TOWA
BELT TRACKING SWITCH Input: AC230V, NO ELAP-20N MATSUSHIMA
Under speed 250VAC/5A. Speed 1399 RPM ESRDP-200KN MASUSHIMA
Trip wire switch 10A-125/250 VAC,1/2A- 125VDC ELAW-31 MASUSHIMA
LEVEL SWITCH (BALL SWITCH) 15VA AC; 15W DC, Ball Switch SOBA SMALL ATMI